Välkommen att söka bidrag

×
Information
Här kan föreningar ansöka om kommunala bidrag direkt på nätet.
Vid varje bidrag står hur ansökan ska göras.
Vill du se mer information om ett specifikt bidrag väljer du länken Mer info i anslutning till bidragets presentation nedan.
Saknar ni inloggningsuppgifter kontakta Älmhults kommun, tfn 0476-551 65.
Nyhet - Nytt bidragssystem
Föreningar söker bidrag från denna sida.
Inloggade föreningar ges även möjlighet att se statistikuppgifter för
sina bidrag och status för alla sina nuvarande och tidigare ansökningar.