Association registration

Here you can register your association for approval to the internet-catalog.
  * Required fields
  Contactinformation
  Approval C/O
  ............................................................
   
  Other information
  Choose activities
  Contact 1)
  Approval contact
  ............................................................
   
  1) This address is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.
  Members information
  Addresses
  Storage of personal data
  De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att vi, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
  Signature
  ............................................................

  Complete the form press Print  if you want to print the information
  Let the person who is the contact person and, if applicable C/O sign with his signature. Then submit the document to the responsible person.
  Press Send to submit the form to send an email to the responsible person.
  Error: The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. <% ... %>).

  Sök webb-bidrag
  Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen
  kontaktar du Eva Holmström Sjödahl tel 0476-551 65


  FRI Webb-Förening
  FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .

  v 5.2.5