Femlingen/Grytens FVO

Latest update: 3/21/2019
General
Femlingen/Grytens FVO Create contactcard (vcf-file) for Femlingen/Grytens FVO
Birgit Bengtsson
Address Torbjörnahult 4055, 343 92, Häradsbäck
Telefon bostad 0476 - 610 81
Telefon arbete
Mobile
Email biben@live.se
Homepage www.haradsback.com
Other information
Founded 1960
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Svenska Fiskevattenägareförbun
Activity Fiskevård
Summary Fiskevård
Log in

Log in to see all the details of your association.

Sök webb-bidrag
Har du frågor eller synpunkter på föreningskatalogen
kontaktar du Eva Holmström Sjödahl tel 0476-551 65

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.20